VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A PROVOZNÍ ŘÁD PSÍ AKADEMIE

 • Úvodní ustanovení
  1. Tyto Obchodní podmínky a provozní řád upravují vztahy mezi trenéry a klienty
  2. Trenéři:
   1. Dominika Szotáková, Škroupova 59, Chrudim 53701, IČ: 05933170,   [email protected]
   2. Jana Štěpánková Medlešice 99, 538 31, Chrudim, IČ: 05296099, [email protected]
  3. Trenéři nejsou plátce DPH
 • Registrace nového klienta
  1. Nový klient má možnost se přihlásit odesláním přihlášky na email konkrétního
   trenéra. Trenér provede registraci v rezervačním systému Dogres.cz
  2. V případě naplnění kapacity mají trenéři právo nepřijímat nové klienty (kromě noseworku)
 • Rezervační systém 
  1. Skupinové lekce všech trenérů jsou vypsané v online rezervačním systému Dogres , individuální lekce se dohadují osobně s trenérem -emailem nebo smskou
  2. Trenéři nemají povinnost udržovat pravidelnost jednotlivých lekcí. Lekce mohou být vypsány v různé dny a různé časy
  3. Náplň jednotlivých lekcí je popsána v rezervačním systému (pokud je podmínkou
   určitá dovednost psa – je to také uvedeno u konkrétní lekce)
  4. Pro klienta je odhlašování/změna lekce možná nejpozději 24 hod před danou lekcí
   , pokud není u dané lekce v systému Dogres uvedeno jinak, poté kredity
   propadají
  5. Přihlášení, odhlášení a změny na skupinové lekce může klient provádět pouze pomocí systému Dogres – u trenéra Dominika Szotáková lze i formou SMS , nejpozději, ale 24 hodin před lekcí
  6. Pokud klient zjistí později než 24 hod předem, že nemůžete na danou lekci dorazit
   je povinen tuto skutečnost oznámit trenérovi
  7. Pro přihlášení na lekci musí mít klient dostatečný počet kreditů – ty se po
   přihlášení na lekci automaticky odečtou, pokud se z lekce odhlásí včas dle
   podmínek u konkrétní lekce, kredity se přičtou zpět
  8. Lekce mají maximální kapacitu přihlášených, po naplnění lekce se může klient hlásit jako náhradník , pokud se místo neuvolní, náhradníkovi přijde automatický email s tím, že s lekcí může počítat – i v pozici náhradníka musí klient lekci odhlásit dle podmínek, pokud se mu už nehodí
  9. Trenéři se řídí organizací školního roku – o školních prázdninách a svátcích se necvičí nebo probíhají lekce v nestandardním režimu (podrobnosti vždy u konkrétní lekce)
  10. Trenér si vyhrazuje právo zrušit lekci -při zrušení lekce ze strany trenéra obdrží
   klient email + pokud se tréning ruší později nežli 24 hod před danou lekcí, obdrží klient i SMS a kredity za lekci se přičtou zpět
 • Místo konání lekcí
  1. Místo konání lekce je vždy uvedené u konkrétní lekce
  2. Pro klasické lekce jsou to tyto místa (Mapy v systému dogres):
   1. Hala – Lekce proběhne v hale ve Starých Ždánicích 
   2. Park Vinice PCE/město Lekce proběhne venku v parku
   3. Park Chrudim/město Lekce proběhne venku v parku
  3. Místo konání všech speciálních lekcí a noseworku je vždy uvedeno u konkrétní lekce
  4. Konání či zrušení lekce z důvodu nepřízně počasí je vždy na vyhodnocení trenéra – při zrušení klient obdrží SMS a email – do té doby konání lekce platí na místě uvedeném v systému a na lekci je třeba dorazit
 • Platební podmínky
  1. Klienti využívají pro hlášení na lekce kreditový systém 1 Kč = 1 kredit v rezervačním systému Dogres
  2. Ceny lekcí jsou uvedené u každé konkrétní lekce vypsané v rezervačním systému
  3. Minimální částka nákupu kreditů pro nového klienta je 2500 Kč (v ceně je 1.
   půlhodinová individuální lekce , čerpání zbytku kreditů je na preferencích člena –
   jakékoli vypsané skupinové lekce u trenéra , kde jsi člen zakoupil kredity ).. Pro nosework
   600 Kč
  4. Min. částka pro nákup kreditů u dalšího trenéra nebo opakovaný nákup je 1000 Kč
  5. Platnost kreditů je 6 měsíců od zakoupení, pak kredity propadají bez možnosti vrácení propadnuté částky
  6. Kredity lze čerpat pouze u trenéra, u kterého byly zakoupené
  7. Pokud zbývající kredity nedosahují výše pro zakoupení některé z lekcí a klient nemá zájem předplácet další, je nutné emailem kontaktovat trenéra pro vrácení přeplatku na účet
  8. Pro první nákup kreditů u jiného trenéra je nutné trenéra nejdříve kontaktovat zdali má volnou kapacitu
  9. Platba kreditů je možná dle výběru převodem na účet/ v hotovosti konkrétnímu trenérovi. Jestli platíte na účet , do zprávy pro příjemce je třeba uvést jméno a příjmení+jméno psa Do zprávy pro příjemce je třeba uvést jméno a příjmení+jméno psa

Dominika Szotáková 115-7692230297/0100

Jana Štěpánková  115-4094650247/0100

 • Odstoupení od smlouvy
  1. Je možné emailem konkrétnímu trenérovi u kterého byly kredity zakoupené
  2. Do 14 dnů od přijetí platby na účet trenérem má klient možnost vrácení celé částky za nevyčerpané a nepropadlé kredity – částka bude zaslána na účet klienta do 3 pracovních dní konkrétního trenéra ( den kdy má v systému vypsané lekce).
  3. Po 14 dnech od zakoupení jsou nevyčerpané a nepropadlé kredity nevratné.
  4. Kredity jsou nepřenosné na další osobu 
 •  Podmínky účasti psů na lekcích 
   1. Háravé feny mají zakázaný vstup na lekce
   2. Nemocní psi a psi ve špatném zdravotním stavu mají vstup na lekce zakázán,v opačném případě budou z lekce vykázáni bez náhrad
   3. Lekcí se mohou účastnit pouze plně vakcinovaní psi
   4. Při nižší než poloviční obsazenosti lekce bude lekce zkrácena
   5. Povinné pomůcky pro výcvik – krátké pevné vodítko, dlouhé pevné 10 m vodítko (stopovačka), obojek/postroj,pamlsky VYSOKÉ HODNOTY! NÉ suchary a piškoty (maso – vařené, sušené, psí salámy, salámy, párky, šunky, sýry a jiné) na malé kousky
   6. Agresivní psi musí být na lekci vždy vybaveni náhubkem
   7. Za škody na majetku a zdraví způsobené psem je každý majitel psa zodpovědný sám
   8. Lekcí se každý účastní na vlastní nebezpečí
   9. HALA – Staré Ždánice
    1. Do haly vstupuje klient pouze s vyvenčeným psem! Venčení v hale zakázané! V případě znečištění vnitřních prostor haly psem, je majitel bezodkladně povinný vyčistit dané místo saponátem a vydezinfikovat octovou vodou – při opakovaném vyvenčení psa v hale bude pes s majítem z haly vykázán, Nevstupovat a nejezdit autem za pásku zákaz vstupu, Nevstupovat do haly bez vyzvání trenérem
 • Komunikace s trenéry
  1. Dotazy ohledně lekcí a psů trenér řeší pouze pomocí systému, emailu a osobně pouze ve dny kdy má vypsané klasicke lekce
  2. Ve dny kdy nemá trenér vypsané klasické lekce (např. svátky nebo prázdniny), trenér na i komunikaci klienta není povinen reagovat
 • GDPR 

Osobní údaje zpracovává systém Dogres pouze po nezbytnou dobu, viz informační e-mail: Souhlas s uchováním osobních údajů. 

 • Mimosoudní řešení sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: [email protected], Web: adr.coi.cz 

Trenéři  si vyhrazují právo na změnu Obchodních podmínek. Tuto změnu oznámí klientovi sdělením na jeho e-mailovou adresu. V takovém případě má klient 14 dní právo na odstoupení od smlouvy a vrácení peněz za nevyčerpané kredity.